Kingos salmer

Kingos salmer

Kingos salmer!

Kingo vil lære os noget i sine passionssalmer. Vi vil gerne både høre og synge om kærligheden. Spørgsmålet er: Har vi rigtig forstået hvad kærlighed egentlig er, eller springer vi over vor gærdet er lavest.

Kingos salmer er gamle. De er over 300 år gamle.

En af hans salmer lyder sådan her:

  1. Rettens spir det alt er brækket – kærlighed er blevet kold – al retfærdighed er svækket – uskyld lider last og vold – løgn er ført i sandhedsdragt – sandhed er i støvet lagt – uret klæder dommens sæde – stene må derover græde.
  2. Ret og uret lige gælder – lige højt optegnet er – Jesu klare sag de hælder – ingen ret har øje der – Folkets løse snak går frem – deres råb har kraft og klem – retten skal for dem indrømmes – Jesus hen til korset dømmes.
  3. Straks Pilatus sine hænder – vasker udi hykle vand – og sin uskyld forevender – finder han er ren og grand – Nej, den dom på Jesu blod – to’s ej bort i nogen flod – hænderne kan vasket være – hjertet må dog smitten bære.
  4. Ak, min Gud jeg bør ej dølge – at min synd for uden tal – jo var med dig hen at følge – ind i dommens hus og sal – Mine synder dommen skrev – og dig hen til døden rev- og når jeg på din dom grunder – Ser jeg alt mit segl derunder.

Her var de første 4 vers. Der er 5 vers i alt af denne passions salme. Her tales der om  at Jesus bliver dømt til korsfæstelse. Salmen havde 10 vers; men er reduceret til 5.

Kingo er en mester til at virkeliggøre det han skriver om. Jesu lidelse bliver levende for os. Kingo taler om en et brækket spir. Spir er et scepter og symboliserer kongeværdighed.

Kærligheden er blevet kold, på grund af lovløsheden. Retfærdigheden er svækket. Den lidende uskyld og løgnen, der klæder sig ud som var den sandheden. Han maler også billedet for os om grædende sten.

En råbende folkeskare som ikke ved hvad lov er. De vil have Jesus dømt til døden. De har ingen beviser på skyld, kun løssnak uden hold i. Det var ikke en retfærdig dom. Det var en folkedomstol uden retfærdighed der dømte Jesus til korsfæstelse.

Kingo skriver om noget der skete for over 2000 år siden; men det virkeliggøres i vers. Vi ser fremfor os en ophidset skare. En Pilatus der vasker hænder i hykle vand, og foregiver at være uden skyld i Jesu død; men selv ikke en flod kunne skylle hans skyld bort.

Hvad foregår der inde i Kingo selv?  Det ser ud som om at Kingo er hævngerrig og har lyst til at forsvare Jesus mod denne uretfærdighed, oprette en ny folkedomstol og frikende Jesus. Vi ser dog i vers 4 at Kingo vender blikket indad mod sig selv. Han ser sin egen synd. Han har på sin egen måde været med til at føre Jesus til henrettelsesstedet. Den sidste sætning i vers 4 siger det: ”og når på din dom jeg grunder – ser jeg alt mit segl derunder.

Det sidste vers lyder sådan:

Du foruden skyld og brøde – gav dig under dødens dom – ja, frivillig for mig døde – derfor er du og så from – at jeg for Guds domstol må – al min tilflugt hos dig få – så din dom er mig en gåde – at jeg bliver dømt i nåde.

Kingo har med disse 5 vers forkyndt evangeliet og vist os at han selv underlægger sig og vedkender sig sine synder.

Kingos ord jeg betyder Kingo selv. Han erkender sit behov for nåden. – Jesus som frivillig døde for mig. Kingo kan nu stå foran Guds domstol og finde nåde. Jesus fandt ingen nåde. Her fandtes den nådeløse og vilkårlige dom: Korsfæstelse.

Kingo erkender også at det er en gåde, at den opstandne frelser giver den troende sin betingelsesløse nåde.

Kingo har i salmen beskrevet den virkelige kærlighed som kun har sin berettigelse på baggrund af lidelse.

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.

unsplash