Luthers undervisning!

Luthers undervisning!

Luthers undervisning!

Den rige unge mand.

Den rige unge mand

https://forkyndelse.dk/aiovg_videos/martin-luthers-historie/

Luther prædiker

Jeg formoder at du har læst historien i Bibelen, om den rige unge mand, ellers er det i Mattæus Evangeliet kapitel 19 og de følgende vers vi kan læse om ham. Jeg citerer vers 16: ”Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?«”

I en anden oversættelse bruges der en anden formulering, som jeg synes om. Det giver en bedre åndelig forståelse. Den rige unge mand kommer til Jesus og spørger: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?”

Vejen til evigt liv er at blive frelst, så er det sagt. Reformationen og Luthers lære handler om det.

I middelalderen før Luthers tid havde disse vers en anden betydning. De reformatoriske fædre sammen med Luther, havde alle en fælles åbenbaring; selvom der var små detaljerede forskelle, så havde de alle et fælles fundament, og det er det vi har bygget på i mange, mange år her i Skandinavien. Min vurdering gøres på baggrund af de udtalelser jeg hører fra mennesker der går i kirke, at vi er på vej tilbage til katolicismens mørke. Det vil jeg gøre mit til ikke sker, ved at undervise om det, der er evangeliets sandhed. Tænk hvad det kostede vores forfædre at kæmpe imod katolicismens mørke religiøse magt. Mange blev brændt på bålet i katolicismens mørke tid. Johan Hus kan du læse om på min hjemmeside: http://www.o-grove.dk/164473586 – Martin Luther kom i en tid, hvor den katolske kirke havde problemer med at forsvare sine linjer. Der kom alt for mange reformatorer at bekæmpe. Den katolske mur væltede på grund af reformatorernes undervisning. Mennesker rundt om i hele Europa tog imod evangeliets frigørende kraft. Det var ikke religion, nej det var evangeliets kraft til frelse for enhver som tror.

De reformatoriske fædre taler om at læse og forkynde Skriften (Guds Ord) ret. De taler om at dele Guds Ord med hinanden i henhold til 2. Timoteus Brev kapitel 2 vers 13-14: ”Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus; den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os.”

Den rige unge mand kommer med et spørgsmål til Jesus: ”Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?”

Spørgsmålet er galt allerede fra begyndelsen i sit udgangspunkt. Spørgsmålet bevæger sig ind på lovens område. Det taler kun om hvad jeg skal gøre. – Det er den almindelige opfattelse af at blive frelst, at mennesket som søger frelse skal præstere noget. Jeg bliver chokeret når jeg møder mennesker i kirkerne med sådanne opfattelser. Det er helt forkert. Jeg har hele mit liv levet i frikirkemiljøet, og her er evangeliet blevet forkyndt på ret vis i hele min opvækst; men nu her i min modne alder hører jeg minsandten, at der er mennesker i frikirkerne som tror, at frelse er forbundet med noget jeg og vi skal gøre. Får den slags undervisning lov til at sprede sig havner vi tilbage i religiøst mørke, og vi bliver religiøse, mister den herlighed fra himlen som reformatorerne velsignede os med.

Evangeliet er ikke noget jeg skal gøre. Evangeliet er noget en anden har gjort. Jeg skal ikke præstere noget som helst, for jeg vil aldrig kunne blive frigjort fra mine synder i egen kraft. Frelse er at jeg erkender og bekender at jeg er en synder og behøver tilgivelse. Syndens løn er døden (åndelig død) Det evige liv som den rige unge mand taler om, bliver et liv i evigheden borte fra Gud og himlens herlighed. Det er den barske virkelighed som Guds Ord viser os. Når jeg går til Jesus med min synd, og tager imod det fuldbragte værk, som Jesus gjorde på korset, ved at dø for mig, ja, så bliver jeg frelst. Det betyder at jeg har vundet himlens herlighed, og derved vinder det evige liv, og bliver genforenet med min Skaber Gud allerede her på jorden.

Et nyt liv er begyndt

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.

unsplash