Guds Ord har magt

Guds ord har magt

Guds Ord har magt!

I vækkelsestider er det Ordet og bønnen der har højest prioritet. I svækkelsestider er det underholdning og trækplaster der er dagsordenen. – De fleste i vore dage, lader sig nøje, og andre bruger deres tid på at modarbejde det meste af det der udfordrer vores tro. Det man ikke forstår, er helt sikkert forkert. Vi lever i argumenternes tid. Vi ødelægger og nedbryder troen for hinanden, i stedet for at opmuntre og velsigne.

Det har altid været sådan at, troen på Guds Ord har magt til at virke af sig selv. Det er der mange i dag som tror er den rene fantasi, og det har jeg til min store forfærdelse både hørt og mødt i kirkemiljøet. Det forbavser mig ikke at der er nogen der siger sådan, for det har altid været sådan i det verdslige samfund; men i kirken har det været anderledes. Vi svækkes i troen med alle vores argumenter, og får ikke gennembrud i vores egne liv, og i fællesskabet med vores åndelige søskende i menigheden. Det svækker os, og gør os svage i troen. Paulus opfordrer os lige til det modsatte.

En generation med en fremtid uden historie, ved jo knapt nok hvad der står i Bibelen; for det er jo en gammel bog, som har en historie med sig. Den historie vi taler om, er Guds historie. Hvordan vil vi bære os ad med at overleve som kirke uden Guds historie?

Jo, jeg ved det. Jeg har hørt det til bevidstløshed i de sidste mange år, at tiden er en anden i dag end før, og at alt det som vores forfædre har lært os er forældet, og jeg er så uheldig at være blandt de ældre, som er opvokset med historien. Jeg har lært af historien, og jeg har levet mit liv både på godt og ondt. I prøvelser og kampe; men også i sejr. Det modner og giver åndelig vækst alt sammen; men jeg har også taget imod råd og formaning af dem der var før mig.

 

Jeg har ikke tænkt mig at være en kværulant, som bare kritiserer alt det der foregår i vore dage. Jeg vil heller ikke opfattes som en bitter gammel mand, fordi jeg skriver nogle alvorsord til eftertanke. En sådan artikel som jeg her skriver, er jo at udsætte sig selv for at blive misforstået. Jeg forstår bare ikke at der findes så mange kristne i dag som vil nøjes med, når Gud har så meget til os. Det er en trend i tiden, at det er fanatisk at åbne op for Guds Ords virkekraft.

Hvorfor har Guds Ord magt til at virke af sig selv? Det er fordi at, Guds Ord er Gud selv. Guds egen tale til os. Vi kan ikke erstatte Guds Ord og forkyndelsen med andre virkemidler som vil være mere tiltrækkende. Spørgsmålet besvares faktisk allerede af Martin Luther selv. Begynd at læse kirkehistorie, og læs om Martin Luther.

www.o-grove.dk

Når Guds Ords undervisning og bønnens magt var så vigtig for Luther, kan man vel ikke bebrejde at der er nogen der siger det samme i dag. Den lutherske lære er vel den lære der ligger i vores kristne DNA.

I dag findes der en masse andet i kirken som har meget højere prioritet end Guds Ord. Beviset ligger i at der er mange i kirken som overhovedet intet ved om hvad Guds Ord siger. Argumenterne afslører det. Det er ikke noget vi skal berømme os af. Vi burde snarere omvende os, og søge ind i den dybe samhørighed med Gud selv, ved at begynde det nye år med en anden prioritet.

Det kommer aldrig at gå godt; med andre alternativer. Historien gør det klart for os. Så længe vi er tilfredse og lader os nøje, sker der jo ikke nogen ændring.
Vi må tilbage til Bibelen. Det udløser noget nyt til Guds kirke. Det er op til os selv.

 

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.

unsplash