William Tyndale

Bibeloversætteren William Tyndale
Bibeloversætteren William Tyndale
Tyndale monument
Tyndale monument
Tyndale monumentet
Tyndale monumentet
William Tyndale statue
William Tyndale statue
William Tyndale
William Tyndale

William Tyndale

England.

Reformatorerne på 1500-tallet gav Bibelen til folket, på folkets sprog.

I England blev William Tyndale grebet af visionen om at give Guds Ord til folket. Pavekirken havde holdt Guds Ord skjult for folket og derfor kunne folket ikke finde sandheden i Guds Ord.

Tyndale blev nægtet at forkynde Guds Ord; men det gav ham tiden og beslutningen til at bruge sine resurser på at oversætte Bibelen til engelsk. Et par hundrede år før hans tid havde en anden englænder John Wycliffe oversat Bibelen til engelsk. Nu var der en ny tid og det krævede en ny oversættelse. Bogtrykker kunsten åbnede nye muligheder for massespredning af en ny oversættelse af Guds Ord.

William Tyndale var meget ivrig optaget med at oversætte Bibelen til engelsk; men han blev jaget fra sted til sted i England. Han blev tvungen at flygte til Hamburg og der fortsatte han med sit oversætningsarbejde. Han tog med sig det begyndende manuskript inden han rømmede landet. Der i Tyskland sørgede han for at det Nye Testamente blev optrykt i et oplag i 1535. Disse bibler blev smuglet ind i England med handelsvarer. De var skjult i tøjballer, melsække, o.a.

En biskop i England fandt en af Tyndales bibler og han blev så rasende at han beslaglagde så mange eksemplarer han kunne. Der blev bibel afbrændinger offentligt ved St. Pauls Cross i London. For at få udslettet bibeloversættelsen prøvede man via en forretningsmand at opkøbe hele oplaget med det formål at brænde det op alt sammen. Imidlertid var denne forretningsmand en af Tyndales venner og han kontaktede Tyndale med den hensigt at opkøbe det trykte oplag. Tyndale spurgte sig frem til hvem der ville købe og fik oplyst at det var biskoppen. Tyndale kommenterede det med denne kommentar: ”Men han brænder det jo op.” Forretningsmænd er snu og det sandede Tyndale. Forretningsmanden foreslog at Tyndale solgte sit oplag for videre salg til biskoppen. Jeg sørger for at han betaler godt. Det vil kunne hjælpe dig til at trykke et nyt, måske bedre og større oplag. God reklame ved afbrændingen og økonomi til at trykke et nyt og bedre oplag. Herren våger over sit ord. Tyndale betalte sin gæld og forbedrede oversættelsen og trykte et nyt oplag.

Det Gamle Testamente skulle også oversættes; men han blev grebet og sat i et mørkt og fugtigt fangehul.  Et fængsel i Brüssel. I 1538 blev han bundet til en pæl og kvalt. Hans sidste bøn lød: ”Herre, åbne Englands øjne.” 20 år senere modtog Englands dronning Elisabeth en engelsk Bibel og trykkede den til sit bryst.

Kong Henrik d. 8. (1509-1547) brød forbindelsen med paven. Den engelske kirke og paven blev skilt. Efter denne konge var efterfølgeren den unge Edvard d. 6.  (1547-1553) Her rådede en formynder styre som gav mere råderum for reformationen. En Ærkebiskop af Canterbury, Thomas Cranner (1489-1556) indledte en stille reformation i protestantisk retning, for selv om England havde brudt med paven var kirken stadig meget katolsk. Den anglikanske kirke. Efter Edvard. d. 6. tidlige død overtog halvsøsteren Maria den blodige tronen (1553-1558). Hun var katolik og gik til hårde angreb på reformationen. Cranner blev levende brændt på bålet i 1556. To andre ivrige biskopper som ville forny kirken Nicholas Ridley (1500-1555) Hugh Latimer (1480-1555) blev også henrettet.

John Hooper var biskop i Glochester. Han var talsmand for fornyelse og vækkelse. Under Henrik d. 8. flygtede han fra landet og kom tilbage under Kong Edvard d. 6. Han blev advaret af sine venner; men lyttede dog ikke til deres råd. Han rejste til London og der blev han arresteret. I fængslet skrev han et brev til sin kone som er blevet bevaret til eftertiden: Lad Guds modstander gøre hvad de har lyst til, selvom de tager vores liv, kan de ikke skade os. Deres grusomhed har ikke større magt end Gud tillader. Det som møder os af lidelser, tab og ødelæggelse skal ses som en fordel, velfærd og evig salighed i Guds perspektiv. Jeg regner med dødsstraf, og han bad for sin kone at hun måtte bevare hjertet hos Herren, sådan at de kunne mødes derhjemme hos ham.”

Til en af sine venner skrev han: ”At blive sat i fængsel er smertelig; men frihed under dårlige betingelser er endnu mere smertelig. Fængslet stinker; men endnu værre er det med det fineste hus hvor gudsfrygt mangler. Jeg må være alene og ensom, men det er dog bedre, når Gud er hos mig; end at jeg er i gudløst selskab. Det er tungt at miste sine jordiske ejendele, men det er langt hårdere at miste Guds nåde og kærlighed. Jeg dør i den grusommes hånd; men den er jo salig som mister sit liv som er ulykkeligt og finder det liv som er evigt og fyldt med glæde.”

Efter at have siddet i fængsel over et år blev han fremført for en domstol af nogle præster. Han nægtede at frasige sig sin tro og det betød at han blev dømt til brænding i Glochester. Hooper takkede Gud for at han fik lov at aflægge sit vidnesbyrd endnu en gang for denne by, hvor han så ofte havde forkyndt evangeliet. Han skulle vidne med sin død.

 

Mange blev dømte på den tid i England. Hvad havde de gjort? Hvad havde William Tyndale gjort? Hans forbrydelse bestod i at han havde oversat Bibelen til engelsk fra latin, så almindelige mennesker selv kunne læse Bibelen. Tænk sig i Guds navn at blive henrettet for at oplyse almindelige mennesker om det åndelige og give dem tilgang til livets kilde Guds eget Ord. 

 

Kortfattet oplysning om William Tyndale: Født ca. 1494. Død 1536. Han blev ikke så gammel. Ca. 42 år. Han var engelsk teolog, reformator og martyr.

Han studerede teologi i Oxford og Cambridge og blev prædikant. Hans frie forkyndelse skabte strid med præsteskabet. Tyndale var rystet over gejstlighedens (præsteskabets) uvidenhed og han besluttede sig for at oversætte Det Nye Testamente til engelsk. Oversættelsen blev trykt i Køln (1526). William Tyndale blev henrettet som kætter.

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.

unsplash