Retfærdiggørelse ved tro

Retfærdiggørelse
Nåde

Retfærdiggørelse

Marts 2017

Vi kan ikke blive retfærdige for Gud i egen kraft, fortjeneste eller gerninger.

Vi bliver retfærdiggjort af nåde og får tilgivelse for vore synder for Kristi skyld ved troen.

Romerbrevet kapitel 3 vers 24-26: ”Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft. Gud sendte Kristus, for at han ved sin død skulle tage straffen for alle menneskers synder. Før Kristus døde, var Gud på grund af sin barmhjertighed villig til at udskyde straffen for de synder, som blev begået i fortiden. Nu, da Kristus er kommet, bliver alle, som tror på ham, erklæret skyldfri på trods af deres synd. Det er ikke i strid med Guds retfærdighed at gøre sådan, for Kristus har taget straffen for alle menneskers oprør og synd.”

Her er det kirken står og falder med. Versene er de reformatoriske fædres trosartikel.

Retfærdiggørelsen. I dette Luther år er det stadig aktuelt. Fundamentet på vor tro hviler på disse vers.

Det var også den Jesus åbenbaring de første kristne levede under i Jerusalem. År af mørke påvirkede Luther til at reformere kirken, så at denne åbenbaring igen kom i højsæde. Luther oplevede det selv i sit liv, at han var retfærdiggjort ved tro på Jesu fuldbragte værk på korset. Det var også det han forkyndte i sin samtid.

I nyere tid er vi igen ved at vende tilbage til den gamle katolske overlevering.

Luther sad og funderede i sin kloster tilværelse over: Hvordan finder jeg en nådig Gud?

Mange i dag betragter dette spørgsmål som irrelevant. Mange i dag spørger ikke efter en nådig Gud. De ser end ikke sig selv som syndere der har frelse behov. Andre mener at gode gerninger og aflad, næstekærlighed giver nåde hos Gud.

Faktum er stadig og vedbliver at være den: Vi kan ikke blive retfærdige for Gud i egen kraft, fortjeneste eller gerninger.

Mange i dag mener at Gud aldrig har eksisteret. Mennesker fantaserer når de tror på Gud. Det er behovet for opmærksomhed. Det er menneskets lave selvværd der er årsagen til gudstro.

Der er en anden katastrofal og bedragerisk opfattelse af Gud. Du kan leve som du vil. Gud er så kærlig og overbærende at ingenting af det du gør, skal du kræves til regnskab.

Vi har helt misforstået hvad retfærdiggørelse er. – Vores gudsbillede i dag kaldes på græsk antinomismen og det betyder imod Guds lov og retfærdighed.

Vi er kommet milevidt langt væk fra reformationens spørgsmål efter den nådige Gud.

Vi må have reformationens budskab tilbage til kirken.

 

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.

unsplash