Undervisnimg

Luther og hans undervisning

Luther og hans undervisning!

Den rige unge mand.

 Den rige unge mand søger svar hos Jesus, og bliver nu genstand for sjælesorg. Det betyder at Jesus giver omsorg til den unge. Omsorg består af både kærlighed og vejledning. Jesus ved hvad han gør. Han deler lov og evangelium. Han ved præcis hvad den unge mand har af behov. Han ved også præcis hvad der er problemet i hans liv.  

Det hjerte som kommer til ham i dybeste nød, kommer til Jesus med sit konkursbo, vil altid møde Jesus på en omsorgsfuld, forstående og kærlig måde. Jesus vil frelse og tilgive os vores synd. Han vil at vi skal kunne vandre med fred i hjertet gennem denne verden.

Her siger Jesus noget andet, som han ikke plejer at gøre. I stedet forkynder Jesus loven for denne unge mand. Her er der pludselig noget som han skal gøre. Denne unge mand er på grund af al hans rigdom alt for selvsikker. Han stoler på sig selv i et sådant omfang, at han ikke kan tage imod frelsen. Det hedder at være blokeret. Der er noget der binder ham.

Den rige unge mand kunne ikke se sig selv som en synder. Når man ikke kan, og vil erkende sin synd, bliver man dømt af loven, som siger, at alle mennesker har syndet. Loven afslører mig, og viser hvem jeg i virkeligheden er. Det hjælper ingenting at pynte på sig selv, ej heller mine evner og min status. Det menneske som ikke kan se sig selv som en synder, rammes af loven, og får sin synd at se. Den rige unge mand havde et problem. Han var alt for meget optaget af sig selv, sine egne evner, og følte sig bedre end andre, på grund af at, hans selvbillede var indbildsk, og manipulerende.  Hans kærlighed var til mammon, og hans egen selvoptagethed.  

Jesus prøvede at åbne hans øjne; i håb om at kunne hjælpe ham.

Noget der skiller os fra Gud

På korset var det Jesus tog al min synd på sig

Den rige unge ville ikke tage imod Jesus. Han ville ikke bøje sig, og erkende at han var en synder. Det er sådan det moderne menneske afskærer sig selv fra Guds kærlighed og mulighed til frelse.

Den rige unge mand tog ikke af hjertet imod ordene fra Jesus, som kunne ændre alt i hans liv.

Bønnen der kommer fra et ydmygt hjerte, bliver altid modtaget af Gud: Herre vær mig arme synder nådig. Det kunne den rige mand ikke. Nu kan vi jo ikke generalisere, og tro at alle rige mænd har det problem. Det her var ikke Jesu møde med rigdommen. Det var Jesu møde med en rig mand som ikke kunne se sig selv som en synder. En sådan mand går bedrøvet bort. Loven gjorde sin gerning, og han blev ikke frelst. Jesus ville give manden nåde og frelse; men kun en synder behøver nåde og frelse.

Når Jesus møder en person der ser sig selv i det rigtige billede, nemlig at erkende sin syndige tilstand, lyder det: Dine synder er dig forladt. Den dør var for meget for den rige mand. Det var under hans værdighed. Han fik ikke møde Jesus Kristus, som sin personlige frelser. Han gik i stedet bedrøvet bort.

På den måde demonstreres det lysende klart hvad der er loven, og hvad der er evangelium.

Hvem er det der skal høre evangeliet? – Netop den der har brug for Jesus. Den der ikke er i nød eller kan se sig selv som en synder, kan ikke tage imod evangeliet og hører derfor fra Loven, som åbenbarer sandheden for et sådant menneske.

Disse vers bekræfter det jeg her siger: Romerbrevet kapitel 3 vers 19-20:Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.”

Golgata høj

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.

unsplash