Vil kirken bestå?

Vil kirken falde?

Vil kirken bestå? – Vil kirken falde?

Nøgle

Retfærdiggørelsen som var Luthers åbenbaring befriede kirken og brød igennem det religiøse mørke der havde trængt sig ind i kirken. Reformationen skabte en åbning og evangeliets lys om nåde brød igennem til verden.

Det var en gennembrydende opdagelse Martin Luther gjorde. Det skete i et tårnkammer. Det var ikke bare et enkelt bibelord der lyste op; nej hele Bibelen kom i et helt nyt lys.

Guds retfærdighed som vi læser det i Romerbrevet kapitel 1 vers 17: ”Kernen i budskabet er, at vi bliver accepteret af Gud og erklæret skyldfri bare ved at overgive os til ham i tro og leve i den tro. Der står jo også i Skriften: »Den retskafne får livet ved sin tro.« Ugudelige mennesker vil blive straffet for deres ondskab.”

Bibelen har vist os et nyt ansigt gennem denne åbenbaring. Guds gerning = den gerning Gud udfører i os. Guds kraft = den kraft hvormed han gør os stærke.

Her rører vi ved noget der er af fundamental betydning. Det er ikke negativt at bygge på et fundament der holder.

Reformationen er en hjælp for os til at forstå. Det er en nøgle til forståelsen af lov og evangelium.

Reformations åbenbaringen er hentet fra de første 8 kapitler i Romerbrevet og Galaterbrevet.

Paulus underviser om hvordan et menneske bliver frelst. Han taler om retfærdiggørelsen. Han tager også eksempler fra Det Gamle Testamente.

Han kommer ikke med noget nyt. Han tager det gamle frem igen som er blevet glemt og overset. Det er fornyelse. I den første menighed i Jerusalem var denne åbenbaring i fokus, og alle var retfærdiggjorte af tro. De havde givet deres hjerter, og liv til Gud ved at anerkende og bekende Kristus. De havde vendt sig fra deres synder og åbnet op for det nye liv i Kristus.

Det er nøglen til døren ind i Guds rige. 1. Samuels bog kapitel 2 vers 6: ”Herren bringer død, og Herren giver liv. Nogle lægges i graven, andre oprejses fra den.”

Evangeliet

Evangeliet er ikke et tungt og tørt dogmatisk Skrift. Evangeliet er et særdeles herligt lys.

Loven dømmer og bringer død – Evangeliet giver liv. Det gamle liv lægges i graven og det nye liv med Kristus opstår.

Jesus er vejen, sandheden og livet.

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.

unsplash