Skriften og kirken

Skriften og kirken

 

 

Kirkepave

Når vi læser overskriften møder vi ordet: Skriften. Det er et andet ord for Bibelen.

Martin Luther fik et problem med kirken, den katolske kirke. Luthers åbenbarelse kunne ikke få sin plads i kirken, og det blev til en strid mellem Luther og kirken.

Martin Luther hørte hele tiden kirkens ledelse sige: Paven siger…, kirken siger…, kirkens konsiler  (kirkelære besluttet på kirkemøder) har vedtaget…, osv.

 

Bibelen

Luther var tvungen til at sige: Skriften siger…. Luther måtte henvise til Bibelen og ikke til paven, og hvad ellers der blev henvist til.

Martin Luther blev hele tiden modsagt. Det kunne undre ham, da han jo forventede at kirken ville følge Skriften. Det ville de derimod ikke; men i stedet fulgte de deres egen kirkeoverlevering.

Nedslag

Når Luther mødte paveautoriteten og alle kravene der fulgte med, stod han der med Skriftens principper som modsætning til det alt sammen. Skriften afslørede kirken i stedet for at være til opbyggelse og vejledning. Det var som et tordenslag som slog ned på hele kirkesystemet.

Erasmus en renæssancehumanist forklarede at Bibelen ikke kunne forstås af hvem som helst. De ulærde måtte søge tolkningen hos kirkens lærde. Det blevforklaret at paven var repræsentant for denne tolkning.

Martin Luther hævdede præcis det modsatte. Skriften er klar og let forståelig for den det åbenbares af Gud. Bibelen forklarede Luther, er så klar at den kan stå alene, og den klarer tyngden at stå imod hele det romerske kirkesystem.

Luther havde virkelig set lyset. Evangeliets lys. Det handler om for dig og mig at se det som Martin Luther så. Det er vor redning. Det er vor frelse.

Bibelen er Guds autoritet og for det må vi os bøje. Martin Luther talte med stor frimodighed. Han var også humoristisk, og det fik ham til at sige: Hvad bryder jeg mig om, hvor mange de er, eller hvor store de er, alle de som tager fejl. Luther havde Skriften på sin side. Sådan er det når vi får en åbenbaring, da kan ingen synspunkter eller meninger rokke os en millimeter.

Den der modarbejder Bibelen, modarbejder Gud.

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove
Dear brother in christ

I am pleased to inform that ours is a registered NGO of Love and Compassion Trust , Registered under FCRA Act 2010 ,Foreign contribution registration regulation No. 075820272 Government of India.

We concentrate on pr

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøster Else Kingo. Biskoppen fik ikke egne børn og adopterede ikke de børn, han giftede sig til.

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglademand.dk til Fanefjordkirkens månedsannonce

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.