Spørgsmål stilles

Spørgsmål stilles!

Mange i dag stiller spørgsmålstegn ved det som var forrige uges ord: Er Luther Bibelens lys? – Luther gjorde en opdagelse i Guds Ord. Det var en åbenbarelse, som blev genopdaget. Det var det, der var reformationen.

Reformationen har sit helt eget særpræk, nemlig evangeliet. – Hvad menes med Luthers lys? Det er netop evangeliet. Det betyder igen at vi gennem evangeliet, forstår at der findes nåde fra en nådig Gud. Hvordan bliver et menneske retfærdiggjort? Her er svaret gennem nåden. Evangelium er nåde.

Dette var også hovedspørgsmålet for Luther længe før han opdagede hemmeligheden. Luther kæmpede selv med sine synder.

Luther siger det selv at da han opdagede hemmeligheden, så han Guds Ord som et nyt lys.

Spørgsmålet og svaret på det vender hele situationen til det helt centrale. Martin Luthers  lys var født ud af kamp, født ud af den dybeste nød og strid. – Martin Luther siger det selv, at han aldrig fik.  fred før han fik lys over evangeliet. Uerfarne og verdslige mennesker har ingen sans for dette.

Før evangeliets opdagelse var det hele død religion. Middelalders mørke. Vi taler om åndeligt mørke.  Det handlede om bodsfromhed. To tekster i Bibelen vidner for os dette. Den første er om den rige unge mand som vi læser om i Markus Evangeliet. I Middelaldertiden var der åndelig fattigdom og derfor kaldes det mørket. Vi møder det i munkevæsenet som er helt tømt for åndeligt lys.

Jeg forsøger med det jeg har skrevet at forklare tilstanden der rådede da Luther levede.  Jo, alle budene var der, og alle de gode gerninger var der; men ingen betingelsesløs nåde. Et håb om nåde fandtes der; men da var der tre punkter at tage stilling til. For det første angeren. Det kan vi forholde os til også i dag. Vi fortryder og angrer ved at erkende at vi er syndere. Vi bekender og erkender og så siger Bibelen at vi tilgivet på grund af Jesu fuldbragte værk på korset. Jesu blod renser os fra al synd. Tilgivelse og nåde er vundet til os ved at Jesus tog synden på sig. Dine og mine synder, alles synder tog Jesus på sig. Det sidste punkt gjorde Luther oprørt. Det var godtgørelseslæren. Godtgørelse springer ud fra tanken om at gøre sig fortjent til nåden. Jesus døde for os og gik i vort sted. Nåde er ikke fortjeneste, for så var det ikke nåde.

Martin Luther og alle andre som levede på den tid havde store problemer med det at forholde sig til nåden. Luther gennemgik store kvaler af fortvivlelse fordi han aldrig følte sig god nok til at modtage Guds nåde og blive frelst. Han måtte gøre en hel masse og gøre sig fortjent til nåden.

    Retfærdiggørelse

Midt oppe i denne kamp fik Luther åbenbarelsen om retfærdiggjort af nåde. Det er evangeliet. Vi kan ikke blive retfærdige i egen kraft og præstation. Det er ved Jesu fuldbragte værk på korset vi bliver frelste.

                                    NonneMunk

Martin Luther og alle munkene og nonnerne ville opnå nåde ved godtgørelse. Derfor gik de i kloster og gjorde en masse gode gerninger med et håb om syndernes forladelse; men der var hele tiden kamp og fortvivlelse, indtil kapitulation nåede Luther, og han gav sit hjerte, og betingelsesløst til Frelseren, som havde givet sit liv for alle syndere. Fuldkommenheden findes kun gennem Jesus, og den sejr han vandt på korset.

Martin Luther blev det vi i dag kalder frelst. Luthers vidnesbyrd blev da: Nu har jeg fred i sjæl og sind, for jeg har lukket Jesus ind. Et andet ord er at blive født på ny.

Evangeliet

Det er evangeliet. Det er et tilbud og en gave fra Gud. Når jeg åbner op og beder om at blive tilgivet fra al synd, oplever jeg at blive tilgivet. Det er som at blive befriet fra en tung byrde af syndeskyld og blive befriet og let i sit indre. Det blev så let da byrden faldt af, synden forsvandt i glemslens hav. Jeg er herlig løst og fri fra syndens slaveri. Det er frelse. – Det kan vi alle opleve også i dag.

Johnni Buch 20.11.2020 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglademand.dk til Fanefjordkirkens månedsannonce

| Svar

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove
Dear brother in christ

I am pleased to inform that ours is a registered NGO of Love and Compassion Trust , Registered under FCRA Act 2010 ,Foreign contribution registration regulation No. 075820272 Government of India.

We concentrate on pr

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøster Else Kingo. Biskoppen fik ikke egne børn og adopterede ikke de børn, han giftede sig til.

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglademand.dk til Fanefjordkirkens månedsannonce

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.